Vyjadřování emocí ve vztahu

aneb jak se domluvit a přežít - praktický nácvik ohleduplné komunikace


Tento seminář vznikl

zcela spontánně - na jiném semináři. Jednu ženu jsem vybídl k tomu, aby ukázala, jak mluví s manželem v určité konkrétní situaci, kterou popisovala. Potom jsem jí nabídl jiný postup a jiný způsob vyjádření - a stal se zázrak. Ona i její muž se cítili zcela jinak než před chvílí. Ona nebyla v napětí, on respektoval a chápal, co mu žena říká. To samé se opakovalo s jinou účastnicí a jejím konkrétním příkladem konkrétní situace z jejího života. 

Nabídl jsem stejný způsob komunikace, který nabízím při individuální párové terapii, mnohokrát osvědčený. Nejde o nic nového či tajného. Podstatou tohoto zázraku je to, že jsme pravdiví sami k sobě (a nebojíme se toho), což je přístup, který se prolíná vším, co nabízím. Zde je aplikovaný na komunikaci s partnerem. Jenže, jak řekla jiná účastnice semináře, je velký rozdíl něco vědět a nebo si to prožít a tím i pochopit, o čem se to vlastně mluví.  

Přání, abychom se na takto účinné vyjadřování emocí zaměřili více, dalo vzniknout tomuto semináři. Takže: 


O čem seminář je

Ženy i muži jsou občas zoufalí z toho, že jim partner/ka nerozumí. Cítí se nepochopeni, nerespektováni. Uvnitř nich se zvyšuje napětí, které časem může "bouchnout" v situaci, která tomu ani neodpovídá. Odnese to okolí, často partner a děti. 

Na semináři si nacvičíme, jak bezpečně uvolňovat již nahromaděné napětí a jak předcházet tomu, aby se nespokojenost hromadila. Samozřejmě se zaměříme na to, jak si poradit s naším aktuálním prožíváním a jeho vyjádřením tak, aby to bylo pro partnera co nejvíce srozumitelné. 

Mnoho z našich reakcí pramení v minulosti, tou se ale na tomto semináři nebudeme zabývat. Zaměříme se na prožívání přítomnosti ve vztahu. (Na historické příčiny se zaměřujeme např. na seminářích rodinných konstelací).

 

Jak pracujeme

Celý seminář je ryze praktický, vlastně jde o kombinaci individuální terapie a skupinového přístupu. Pracovat budeme s konkrétními tématy účastníků, tedy s tím, co ve svých životech často řešíme. Konkrétní situace budeme procvičovat většinou ve dvojicích.

 

K čemu to vede

Neslíbím vám, že absolvováním tohoto semináře zmizí z vašeho života partnerské potíže. K tomu je potřeba mnoho celoživotních kroků. 

Nabízím vám jeden z těchto kroků - pravdivost k sobě a k vlastnímu prožívání. V takovém případě je výsledek vždy stejný - vážíme si sebe a máme větší pochopení pro naše okolí. Nestřádá se v nás napětí, k hádkám dochází mnohem méně, resp. nemají tak dlouhý či destruktivní průběh.

 

Co je dobré vědět

Seminář je určen pro muže i ženy, pro jednotlivce i pro páry. 

Téma semináře do větší hloubky rozvíjíme na intenzivním třídenním semináři Porozumění v partnerství
Ženám mohu doporučit seminář Jak to muži mají ?!.

 

Organizační informace

Cena jednodenního semináře: 1 500,-Kč.

Rozsah semináře: 9:00 – 18:00


VAŠE ZPĚTNÉ VAZBY

04.01.2016 13:44 [1]
Petra Lopušníková
Večerní seminář na téma Porozumění v partnerství byl pro mne zážitkem. Partnerství a vyjadřování emocí je skutečně vysoká škola duchovního růstu. Dříve jsem si myslela, že emoce vyjadřovat aspoň částečně umím a k mému velkému překvapení až zděšení jsem zjistila, že bohužel mám velké mezery a emoce vyjadřovat ani popisovat zrovna efektivně neumím.... Viděla jsem i na ostatních účastnících semináře také velké překvapení a trošku mne uklidňovalo, že v tom nejsem sama. Moc se mi líbily praktické ukázky, během kterých Pavel Veselý emoce zlehka a pravdivě popisoval a učil nás emoce vyjadřovat a formulovat správně. Došla jsem k velkému uvědomění a těším se na celodenní seminář Vyjadřování emocí ve vztahu, na kterém se této oblasti budeme věnovat mnohem více a prakticky. Pro spokojené partnerství je správné vyjadřování emocí nejdůležitější.Léčení dítěte v nás 7.-9.08.


Supervize pro lektory konstelací a pro "pomáhající profese" Brno 16.08.Tantra vnitřních orgánů
roční výcvik
09/2020 - 08/2021


Rodinné konstelace
Brno 25.07., 15.08.

Z MÉ TVORBY

Dívám se na tebe,
s posvátnou úctou.
Dívám se na vás dva,
když víčka tvá usnou.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146