Supervize pro lektory konstelací

Pro absolventy konstelačních výcviků a pracovníky pomáhajících profesí.

 

Supervizní seminář je součástí průběžné přípravy každého lektora konstelací. Je určen pro absolventy konstelačních výcviků. Supervize jsou určeny i pro absolventy výcviku, kteří nevykonávají konstelační činnost aktivně.

Současně jsou supervize určeny i pro další pracovníky tzv. pomáhajících profesí, včetně těch, kteří s konstelacemi nemají zkušenost (terapie, zdravotnictví, sociální služby, ...).

 

Supervizní seminář je zaměřen na

  • osobní témata, která mají vliv na práci lektora
  • spirituální rozvoj v souvislosti s prací lektora
  • konkrétní situace z konstelační (a jiné) praxe lektora

 

Organizační informace

Cena semináře: 1 500,-Kč
Místo konání: Brno a další místa
Rozsah semináře: 09:00 – 18:00


VAŠE ZPĚTNÉ VAZBY

09.12.2014 22:26 [1]
Petra Samira
Milý Pavle, děkuji za vše, co skrze Tebe přišlo do mého života - za výcvik, který jste v době, kdy jsem ho absolvovala, vedli společně s Kalyany. Děkuji za všechny konstelační a supervizní semináře. Děkuji za bezpečný prostor, který vytváříš, za otevřenost a jasnost při provázení konstelací. Díky celé cestě jsem nyní ve svém životě více Přítomná jako Sebe-si-vědomá a Sebevědomá Proudící Žena. S láskou a úctou. Petra Samira
04.02.2012 11:53 [2]
Monika Isis
Síla energie a hloubka supervizí byla nezměrná, stejně tak jejich přínos pro mě osobně. Díky této hloubce a milosti, jež zde proudila, mi bylo ukázáno jedno z mých základních schémat, jak tu na Zemi funguju (možná to nejzákladnější). Schéma hry, na jejíchž základech jsem následně budovala a vršila vše ostatní.
Neznamená to, že je tahle hra už pryč, ale vím o ní, byla mi ukázána cesta ke svobodě a Svoboda. A já prosím, abych našla sílu a odvahu a měla tu pozornost, která je třeba, abych došla sama k sobě a byla svobodná od těchto her, masek a ohrádek, do kterých jsem sama sebe dříve nacpala. Díky za ně, za to, že je mohu vidět, děkuji všem zúčastněným ženám a Pavlovi za vedení, sou-cítění (ne lítost), bezpečí, Jasnost a Pravdu.
Monika Isis + Hvězda s mužským tělem (Tak jsi tam Pavle nakonec nebyl jediný muž:o) .)
29.12.2011 11:54 [3]
Zdena
Děkuji Pavle za supervize. Byly opravdu super. Jela jsem na ně s tím, že jsem neměla ujasněné téma, ale říkala jsem si, že je dobré být ve společnosti lidí, kteří prošli výcvikem a třeba už někteří vedou konstalace, tak se můžu dovědět i něco dalšího a také jsem věděla, že v konstalacích, které se staví na supervizích, se může jít mnohem hlouběji, protože tam již mají všichni s konstalacemi zkušenosti (no i když jsem otevřená, tak mi může přinést velké změny každá konstalace i na normálním konstalačním semináři). Ano, toto se mi potvrdilo a na supervizích byla skvělá otevřená, bezpečná atmosféra a téma se mi ujasnilo, tak jsem si mohla postavit také konstalaci - Děkuji. I konstalace ostatních účastníků se mne dotýkaly, tak jsem ráda, že jsme se rozhodla na ně jet, i když zatím konstalační semináře nevedu. Jsme moc vděčná, že můžu toto využít i v životě. Zdena


Výcvik 
Systemických konstelací
09/2019-09/2020


Rodinné konstelace
Brno 10.03.
Chrudim 24.03.

Děti a jejich reakce na rodiče 23.03.
Hradec Králové

Poslední zpětná vazba 17.02.Z MÉ TVORBY

Chtěl bych být kapkou na tvém těle,
kapkou, jež ze všech kapek nejdéle
dopadne na tvé tělo odhalené
a zlíbá tě všude, všude po těle.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146