Sousedovic košík

 

Muž a Žena –

– Životem šli spolu.

Bok po boku,

s nůší radostí i bolů.

 

Jeden pomohl a

potom zase druhý.

Nesbírali body,

nechyběl jim sudí.

 

Pak naplnil se čas

a rozešli se spolu,

každý jinam zamířil,

vlastní cestou - někam Domů.

 

Konec však stal se začátkem,

nevěřil bych tomu,

jak záštiplné obecenstvo

lemuje tu cestu Domů.

 

Proč rozešli se,

co ne-udělal on či snad ona?

Kdo špatný je, kdo polobůh,

je to on a nebo ona?

 

Zjistíme to dozajista,

a napravíme škody,

jež ten či onen spáchal.

Pozor, lid se zlobí !!!

 

Spravedlnost v našich rukou

je lepší než ta vaše,

i když nebyli jsme u toho,

když vařila se tato kaše.

 

Ty udělej to a ty zas tohle,

jak my víme, že být to má.

Pak teprve si lásku získáš

a naše zášť snad vyprchá.

 

Kolikrát už odehrál se

příběh z těchto veršíků ...

Lidé přece dobře vidí

do sousedních košíků.

 

Dívám-li se k sousedovi,

nevidím to svoje.

A pokřikujíc k sousedům

stojím na vrcholku hnoje.

 

Říkal kdysi moudrý muž,

že na třísku v oku bližního,

netřeba tvůj nůž.

Vem sekeru na svůj vlastní trám

                       - a neotravuj už ...

 

01.10.2014, Brno


VAŠE ZPĚTNÉ VAZBY

11.05.2017 14:55 [1]
Klára
"Pokřikujíc k sousedům stojím na vrcholku hnoje" si zapamatuju :-D


Výcvik 
Systemických konstelací
2020 - 2021


Rodinné konstelace
22.06. Brno
07.07., 20.07, 10.08, 25.08. Brno-Soběšice


Vyjadřování emocí ve vztahu - praktický seminář s nácvikem
29.06. Brno

Hojnost v našem Životě
30.06. Brno-Soběšice


Jak to muži mají ?!?
seminář pro ženy
21.07.  Brno-Soběšice

Duchovní zákony
17-18.08. Brno-Soběšice


Mužská iniciace
12.-16.09.
Brno-Soběšice

Poslední zpětná vazba 02.05.Z MÉ TVORBY

Je příjemné chodit v dešti,
ve vichřici mocných sil,
trénovat si svoje nohy
a pomoc dobrých, něžných víl.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146