Pravda v našem Životě

aneb pojďme (si) přestat lhát.


Ve veškeré terapeutické práci, kterou již roky nabízím, je jen jeden lék zcela nejúčinnější a vede nejrychleji ke změně a k uvolnění.
Je to upřímnost, resp. pravdivost. Ovšem pozor! Upřímnost a pravdivost k sobě! Mnozí si rádi zamění upřímnost k sobě za upřímnost k ostatním. Ale to je stejně nesmyslné a neúčinné, jako byste se chtěli napít ze sklenice obrácené dnem vzhůru.

Upřímnost k sobě totiž vyžaduje velkou odvahu. Znamená to totiž podívat se do očí všemu, před čím jsme dosud utíkali. A mnozí raději dál utíkají a naříkají, než aby se zastavili a udělali konkrétní krok ke změně. 

Na večerním semináři vás nebudu k ničemu nutit, jen se podělím o své zkušenosti. Kdo bude chtít, může si na nějaké situaci ze svého života prakticky vyzkoušet, jakou změnu mu přinese upřímnost k sobě. 

Toto téma se dá velmi rozvíjet. Je totiž zcela zásadní pro náš pocit životní spokojenosti, sebehodnoty, sebeúcty a sebedůvěry. Na večerním semináři můžeme udělat krůček tímto směrem, každý dle svých možností

Výcvik 
Systemických konstelací
09/2019-09/2020


Rodinné konstelace
Polička 19.01.
Brno 10.02., 10.03.
Chrudim 10.03.

Děti a jejich reakce na rodiče 23.03.
Hradec Králové

Poslední zpětná vazba 10.01.Z MÉ TVORBY

My celý den a celou noc
prosili jsme Stvoření,
ať vyslyší nás velmi moc,
ať dá nám svoje svolení.

A současně jsme přijímali
bezmoc našich náručí,
učili se přijmout fakt,
že nejsme to my, kdo poroučí.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146