Pravda v našem Životě

aneb pojďme (si) přestat lhát.


Ve veškeré terapeutické práci, kterou již roky nabízím, je jen jeden lék zcela nejúčinnější a vede nejrychleji ke změně a k uvolnění.
Je to upřímnost, resp. pravdivost. Ovšem pozor! Upřímnost a pravdivost k sobě! Mnozí si rádi zamění upřímnost k sobě za upřímnost k ostatním. Ale to je stejně nesmyslné a neúčinné, jako byste se chtěli napít ze sklenice obrácené dnem vzhůru.

Upřímnost k sobě totiž vyžaduje velkou odvahu. Znamená to totiž podívat se do očí všemu, před čím jsme dosud utíkali. A mnozí raději dál utíkají a naříkají, než aby se zastavili a udělali konkrétní krok ke změně. 

Na večerním semináři vás nebudu k ničemu nutit, jen se podělím o své zkušenosti. Kdo bude chtít, může si na nějaké situaci ze svého života prakticky vyzkoušet, jakou změnu mu přinese upřímnost k sobě. 

Toto téma se dá velmi rozvíjet. Je totiž zcela zásadní pro náš pocit životní spokojenosti, sebehodnoty, sebeúcty a sebedůvěry. Na večerním semináři můžeme udělat krůček tímto směrem, každý dle svých možností

Výcvik 
Systemických konstelací
2020 - 2021


Rodinné konstelace
22.06. Brno
07.07., 20.07, 10.08, 25.08. Brno-Soběšice


Vyjadřování emocí ve vztahu - praktický seminář s nácvikem
29.06. Brno

Hojnost v našem Životě
30.06. Brno-Soběšice


Jak to muži mají ?!?
seminář pro ženy
21.07.  Brno-Soběšice

Duchovní zákony
17-18.08. Brno-Soběšice


Mužská iniciace
12.-16.09.
Brno-Soběšice

Poslední zpětná vazba 02.05.Z MÉ TVORBY

Dva si jdou říct,
že dál chtějí spolu
- někdy jít nahoru
a někdy dolů.

Hlupáčci ... neví,
co všechno je čeká.
Nedá se proto říct,
že je to leká.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146