O tom, co nabízím

Podstata toho, co nabízím, je shrnuta v textu loga a v podtitulu loga:

 

Cestou k sobě – dojdu k Tobě.

 

To vychází z (nejenom)mé zkušenosti, že poznání a přijetí sebe a všeho, co k nám patří, je podmínkou pro jakýkoli další duchovní postup. Resp. pro vědomý život na Zemi.

My lidé často, byť nevědomě, utíkáme před sebou samými. Až po přijetí sebe, zcela přirozeně, přichází propojení s ostatními, s partnerem, dětmi, rodinou, přáteli, Životem, Zemí, ...

Ano, ano, toto propojení jsme mohli znát už dříve, ale kvalita je nyní jiná. Pomoc druhému člověku už nevychází z potřeby zachraňovat druhé, abych nemusel cítit svoji bolest. V přístupu k partnerovi je stále vstřícnost, ale ne již z důvodu potřeby se zavděčit, abych získal lásku. Děti mám stále rád, ale už po nich nevyžaduji, aby mne podporovaly a byly mi oporou. Přestávám se dohadovat s rodiči a cítím svoji, ale také jejich důstojnost.

Prožitek vlastní důstojnosti a sebe-hodnoty proniká veškerým mým konáním. Přestávám se bát prý trestajícího Boha, přestávám se bát Života a cítím, že jsme Jedno. Cítím, že mám nevyslovitelně velkou podporu a vedení. A že není dobře a špatně, ale jsou pouze zkušenosti vedoucí k moudrosti ... Cítím a prožívám to – nikoliv jen věřím, v tom je velký rozdíl.

Je tenká hranice mezi poznáním a přijetím sebe a mezi egoismem. Alespoň se to tak může někomu zdát při pohledu zvenku. Při pohledu přes vlastní prožitek je zřejmé, že rozdíl je obrovský a styčná plocha zde není žádná. Nebudu se zde zabývat popisováním rozdílů, zde je vlastní zkušenost nepředatelná.

Vítejte na cestě k sobě ...

 

 

Výcvik
Systemických konstelací

06/2019-05/2020


Děti a jejich reakce na rodiče 20.10. - Brno

Rodinné konstelace
10.11. - v jurtě
18.11. - Brno

Léčení dítěte v nás
02.-05.11. - Humpolec

Hlava-Srdce-Břicho
17.11. - Brno

Poslední zpětná vazba 15.10.Z MÉ TVORBY

Za každé dobré slovo,
za lásku hodnou anděla,
jež vedle zlosti bodavé
dnes ke mně také letěla.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146