O konstelacích

Historie konstelací

S touto metodou se začalo pracovat v 80. letech minulého století pod názvem rodinné konstelace. Vychází ze systemicko - fenomenologického přístupu. Jde o metodu sebepoznávající a hluboce transformující. V této podobě je jejím autorem Bert Hellinger - němec, který se narodil r. 1925, v 17 letech poznal jako voják válku, ve 20 letech vstoupil do katolického náboženského řádu, 16 let působil jako misionář u kmene Zulu v Jižní Africe a z náboženského řádu odešel po 25 letech. Vrátil se do Německa, oženil se a začal se věnovat terapeutické činnosti. Postupně načerpal znalosti z oblastí: skupinová dynamika, psychoanalýza, gestalt terapie, primární terapie, transakční analýza, rodinná terapie, hypnoterapie, neurolingvistické programování, terapie pevným objetím. Začal pracovat systemicky. Zjistil, že některé vzorce ve vztazích fungují napříč generacemi v celém rodinném systému.

Systemické konstelace vychází z holistického pohledu na svět - "vše souvisí se vším", resp. tento pohled potvrzují. Všichni jsme součástí různých systémů a v systémech jsme provázáni vztahy. Systemický pohled se zaměřuje na vztahové souvislosti. Jádrem dění je interakce - vzájemné působení - jednotlivých částí systému. Vzájemné působení může být v různých rovinách, např. mezi orgány, částmi osobnosti, příslušníky rodiny, firmy, národa, politických či církevních organizací nebo národy mezi sebou. Aktivita (pasivita) jednoho člena systému působí na ostatní členy systému a tím ovlivňuje celek a naopak.

V každém systému nalézáme řád (organizaci), strukturu a možnost změny v průběhu času. Řád vždy zůstává v rámci určitých hranic a pravidel zachován. Každý systém v sobě také přirozeně obsahuje rovnováhu a harmonii. Při porušení rovnováhy má schopnost navracet se do rovnovážného stavu. Jedná se o samouzdravující schopnost systému. Pokud neznáme příčiny a souvislosti, můžeme tento návrat do rovnováhy vnímat jako nepříjemnou událost. Můžeme pozorovat působení určité síly, která působí mezi jednotlivými částmi systému nezávisle na jejich vůli a chtění. Tuto sílu nazval B. Hellinger "svědomí rodu, resp. systému". Konstelace nám umožňují rozpoznat působení této síly a tím objasnit příčinu potíží a následně zaměřit naše úsilí správným směrem - ke změně, k harmonii.

 

Firemní konstelace

Firemní konstelace aplikují znalosti principů a pravidel z rodinných a dalších systémů na systémy pracovní. Život firmy se řídí podobnými principy jako život jedince a vývoj firmy podobnou dynamikou jako vývoj rodiny. Také firma je systém a proto i zde platí, že vše souvisí se vším a jednotlivé prvky firmy se ovlivňují a vzájemně na sebe působí. Porušení (systemického) řádu v jedné části firmy ovlivňuje celou firmu. Tak majitel či vedoucí pracovník často nevědomě ovlivňuje firmu podobně jako rodič ovlivňuje dítě. Vztahy mezi majiteli ovlivňují firmu podobně jako vztahy mezi rodiči ovlivňují jejich dítě. Kromě mezilidských vztahů mají vliv také záležitosti hmotného charakteru, např. historie sídla firmy, původ peněz pro založení společnosti atd..

Do rodinného systému si v sobě přinášíme vliv našich původních rodin a tím ovlivňujeme nově vznikající rodinu. Do pracovního systému si v sobě přinášíme všechny vlivy z našeho soukromí. Proto mohou být potíže ve firmě důsledkem soukromých neřešených záležitostí, kdy do systému pracovního (nevědomě) vnášíme vlivy ze systému rodinného.

 

Průběh konstelace

Pro postavení konstelace je potřebné znát základní fakta o firmě. Nutná je také motivace klienta ke změně - proti jeho vůli nemůže ke změně dojít. Tato motivace je hnacím motorem celé konstelace a tedy i změn, které konstelace do fungování firmy přináší.

V konstelaci stojí tzv. zástupci, kteří zastupují konkrétní osoby (např. vedoucí jednotlivých oddělení) nebo např. firmu, peníze, výrobky, zákazníky apod. Zástupci se dočasně stávají součástí energetického pole dotyčného systému a vnímají pocity osob či veličin, které zastupují. Neví nic o osobách, které zastupují, neznají jejich strachy a obavy a nemají tedy ani důvod bránit se tomu, co přichází. V důsledku toho se před námi rozvine pravdivý obraz toho, co se v systému děje. Ukazuje se nám skutečný obraz firemních vazeb.

Výcvik
Systemických konstelací

09/2019-09/2020


Životní spokojenost
14.12. - Brno
půldenní konstelační seminář v předvánočním čase

PRO ŽENY:
Jak to muži mají !?!
16.12. - Brno

Poslední zpětná vazba 24.11.Z MÉ TVORBY

Je příjemné chodit v dešti,
ve vichřici mocných sil,
trénovat si svoje nohy
a pomoc dobrých, něžných víl.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146