Firemní konstelace

Pro koho jsou firemní konstelace určeny

Firemní konstelace v mém podání jsou určeny zejména pro majitele a vrcholový management velkých a středních firem.

Co firemní konstelace přináší

Firemní konstelace ve velmi krátkém čase přináší seznámení se skutečným stavem firmy. Odhalují skryté příčiny nefunkčnosti a přináší konkrétní kroky pro efektivní fungování firmy.

Jak firemní konstelace probíhají

V sídle firmy probíhá první osobní konzultace, na které zjišťuji fakta týkající se firmy, se kterými následně pracujeme v konstelaci. Jde např. o okolnosti vzniku firmy, strukturu řízení atd. S časovým odstupem následují firemní konstelace mimo sídlo firmy v rozsahu jednoho dne. Účastní se majitelé/vedení firmy a společně se mnou realizační tým, který prošel ročním výcvikem v této metodě. Po jednom týdnu následuje druhá konzultace na téma zavádění změn do firemní praxe. Detailnější průběh představím při osobním setkání.

Podstata firemních konstelací

Firemní konstelace vychází z metody systemických konstelací, využívaných v oblasti osobního rozvoje. Vzhledem k vysoké účinnosti byla tato metoda záhy aplikována na firemní prostředí pod názvem firemní konstelace. Není mi známa jiná metoda, která by v krátkém časovém rozsahu několika hodin přinesla tak velký praktický efekt jako firemní konstelace. Tato metoda vznikla v Německu. Firemní konstelace zde ke svému rozvoji používají známé společnosti.

Oblasti aplikace firemních konstelací

Firemní konstelace lze s úspěchem aplikovat na širokou škálu témat, je-li dodržena základní podmínka. Tou je otevřenost majitelů/vedení firmy pro vnímání všech vlivů, které firmu ovlivňují. Firemní konstelace zviditelňují vlivy a příčiny, které mohou být velmi překvapivé. Základní nástin oblastí, kde je možné aplikovat firemní konstelace, je následující:

  • Interní procesy: struktura řízení firmy, toky mezi jednotlivými částmi firmy, mezilidské vztahy, a další.
  • Externí procesy: zákazníci, dodavatelé, finanční toky, a další.
  • Osobní rovina: „vyhoření“ vedoucích pracovníků, vliv soukromí na pracovní výkon, vliv pracovních činností na soukromí.

Důvěrnost

Při firemních konstelacích pracujeme s důvěrnými informacemi. Diskrétnost je samozřejmostí pro celý realizační tým.

Kdo firemní konstelace nabízí

Mgr. Pavel Veselý – psycholog se specializací na pracovní psychologii. Tuto metodu také vyučuji, ke konstelacím mám velký respekt a úctu.

Cena firemních konstelací

Cena firemních konstelací zahrnuje:

  • Úvodní osobní konzultaci, na které získám potřebné faktické údaje o firmě.
  • Firemní konstelace v rozsahu jednoho dne s účastí realizačního týmu, který prošel ročním výcvikem v této metodě.
  • Osobní konzultaci nad zaváděním změn, která probíhá s časovým odstupem 1 - 2 týdnů.
  • Dopravu v rámci ČR.

 

Cena firemních konstelací nezahrnuje pronájem prostoru pro realizaci firemních konstelací a občerstvení. Konkrétní částku sdělím zájemcům.

 

Výcvik 
Systemických konstelací
2020 - 2021


Práce a peníze
konstelační seminář

16.06. - Brno


Rodinné konstelace
09.06. - Chrudim
22.06. - Brno Mužská iniciace
12.-16.09.

Poslední zpětná vazba 02.05.Z MÉ TVORBY

Nepravda přetvářky
taví se v ohni.
Jsem, jaký jsem.
A žiju den po dni.

Dneska jsem jiný,
než jsem byl včera
a lásku mám k tomu,
jež od dětství hledá.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146