Vzteklé dítě

aneb Proč je naše dítě takové, jaké je a co s tím mohu udělat já?


Na večerních seminářích, které se zaměřují na vztah dětí a rodičů, mi rodiče často kladou otázky, které se dají shrnout takto:

"Ten náš/naše je neuvěřitelně vzteklý a já nevím proč. Nemá k tomu žádný důvod.
Už jsem pátral/a u sebe a nevím, co bych mohl/a změnit. Co mi poradíte?"

I kdybych byl jasnovidec a na takovou otázku bez dalších informací odpověděl, pro dítě to nebude mít efekt nebo jen velmi malý. Rodič si totiž na odpověď musí přijít sám, byť s pomocí. Jen návod sdělený zvenčí pro rychlou změnu málokdy stačí. 


Proto jsem připravil dvoudenní seminář, kde PRVNÍ DEN zjistíme skutečnou příčinu chování dítěte. Nemusí jít jenom o vztek, ale o jakékoliv jiné nestandardní chování. Např. přílišná neprůbojnost, bázlivost, zkratkovité jednání, atp. Pracovat budeme s metodou Rodinných konstelací, která velmi rychle ukazuje skutečnou příčinu toho, s čím klient přichází.

Současně zjistíme, co je možné udělat pro změnu. Např. pokud se dítě vzteká, co mohu změnit u sebe, abych na dítě nepřenášel napětí, na které reaguje vztekem. Stále znovu se totiž ukazuje, že pokud se s dítětem něco "děje", jde o přenos z rodičů na dítě, případně může jít o přenos z širší rodiny. Právě z tohoto důvodu je zbytečné, aby rodiče vodili dítě na seminář či jinou terapii. Zcela stačí, když se dostaví rodiče nebo alespoň jeden z rodičů. 


Takovéto semináře (pod názvem "Děti a jejich reakce na rodiče") nabízím již dlouho a je o ně velký zájem. V čem je tedy nyní rozdíl? Rozdíl je v rozšíření semináře o DRUHÝ DEN, na kterém se setkáme s týdenním odstupem.

V první části semináře zjistíte proč se s dítětem děje, to, co se děje. Zjistíte také, jak to můžete změnit. Dostanete ode mne "domácí úkoly", tedy to, na čem budete pracovat, k čemu budete obracet svoji pozornost během celého týdne.

Ve druhé části semináře se budete do hloubky věnovat praktické realizaci potřebných změn. Vyjdeme ze změn, které nastaly během posledního týdne a na ty navážeme, ty rozvineme. Postupně se budeme věnovat zcela konkrétnímu tématu každého z účastníků. I když témata budou různá, obohatí všechny rodiče.

Zde již nebudeme pracovat s Rodinnými konstelacemi tak, jako v první části. Často jde o trénink jiného způsobu komunikace s dítětem, s partnerem, s vlastními rodiči, o změnu vztahu k sobě atp.         

Více k tomuto tématu také v tomto článku .


Organizační informace

Cena semináře: 3 000,-Kč (cena je za osobu nebo za rodičovský pár)
Rozsah semináře: Dva dny, 9:00 – 18:00

Výcvik 
Systemických konstelací
03/2020 - 03/2021
termíny již na webu


Rodinné konstelace
07.09. 
Brno
-Soběšice
12.10.  - ChrudimMužská iniciace
26.-30.09. (sv.Václav)
Brno-Soběšice

Poslední zpětná vazba 02.05.Z MÉ TVORBY

A tak – teď s vlasy rozmlouvám,
stočenými ve dlani.
Chybí mi vlasy nespadané
a smysly mé – jsou černí havrani.

Zbyly mi jen ty vlasy
a ty jsi někde jinde, ty jsi pryč.
A nevíš ani, že v mé druhé dlani
zůstal mi od tvé duše těžký, černý klíč...


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146